ALV 2024 - Stemming nieuw Zwaardkring bestuur uitslag

Gepubliceerd op 19 februari 2024 om 14:00

Beste Zwaardkringers,
Op de ALV is na stemming een nieuw bestuur gekozen! Niet helemaal zoals gepland zijn er ook algemene bestuursleden gekozen. Zij functioneren in een ondersteunende rol en dragen bij aan de cohesie en goede sfeer binnen De Zwaardkring.

Merlyn gaat de komende tijd zijn beide bestuursfuncties overdragen. Een onbekende voor jullie, maar oude vriend van zowel Andress als Merlyn, zal de rol van penningmeester op zich nemen. Pascal Smeets is docent ICT en heeft als penningmeester jaren ervaring opgedaan bij Scouting Tilburg. Hij zal ervoor zorgen dat contributies op tijd geïncasseerd worden en dat het budget bewaakt wordt. Daarbij wordt hij geassisteerd door Guido.

De rol van secretaris heeft Tosca op zich genomen, met Sjaak als ondersteuning. Zij zullen de spin in het web zijn als het gaat om organisatorische zaken en communicatie.

Erik heeft aangegeven als vertegenwoordiger van de instructeurs plaats te willen nemen in het bestuur. Deze rol zal de komende tijd uitgekristalliseerd worden, in overleg met de andere instructeurs.

 

Andress is nu officieel de voorzitter, niet langer in een interim-functie. Hij gaat zich de komende tijd vooral richten op het stroomlijnen van alle informatie achter de schermen en duidelijke communicatie naar de leden.

 

Het huidige bestuur is nu:

Andress Kools: voorzitter

Tosca Aerts-Beuming / Sjaak Thijssen: secretaris

Pascal Smeets / Guido van der Maesen: penningmeester

Erik de Man: algemeen bestuurslid/vertegenwoordiger instructeurs

 

Heb je vragen? Stel ze via het e-mailadres info@zwaardkring.nl met als onderwerp 'vraag voor bestuur'. Je krijgt dan zo snel mogelijk antwoord