Home » Wie zijn wij? » wat is H.E.M.A. ?

H.E.M.A  

Historical European Martial Arts 
H.E.M.A Is de Internationale benaming voor de verschillende Europese krijgskunsten die buiten het bekende sportschermen of boksen/ worstelen vallen. Meestal wordt er zwaardvechtkunst mee bedoeld uit de middeleeuwen en renaissance.  


Achtergrond van H.E.M.A. ; Een krijgskunst
In Europa zijn er uitgebreideEuropese historische krijgskunsten en tradities. Deze worden nog steeds door groepen beoefend, onderzocht en overgedragen aan de volgende generaties, zo ook de kunst van het zwaardvechten.

 

Geschriften 

In Europa is er een rijke historie aan krijgskunst. Conflicten werden dikwijls opgelost met geweld. Het is dan ook bijna vanzelfsprekend dat er in Europa een grote variatie aan krijgskunsten zijn ontstaan. Ook gedurende de middeleeuwen was er al een rijke traditie van krijgskunst in Europa. Aan het einde van de middeleeuwen worden er steeds meer boeken over krijgskunst geschreven en na de middeleeuwen zelfs gedrukt. Ze worden fechtbucher genoemd; vecht of scherm boeken.
De vechtmeesters  van de Europese krijgskunsten hebben prachtige boekwerken achtergelaten met daarin uitgebreide teksten en levendige en soms zeer bloederige, afbeeldingen. Een gevolg hiervan is dat tegenwoordig een heleboel informatie beschikbaar is over de Europese middeleeuwse krijgskunsten en zelfverdedigingstechnieken.

 

Meester Lichtenauer en de Kunst Des Fechtens

Vrijwel alle middeleeuwse zwaardvechtmeesters uit noord Europa benoemen als oorsprong van hun kunst de mysterieuze Meester Lichtenauer. Hij was degene die rond 1320 een stijl van vechten ontwikkelde die tegen het einde van de middeleeuwen een grote navolging van meesters had. Deze stijl werd simpleweg; 'Kunst Des Fechtens' genoemd, wat vertaalt naar; kunst van het vechten, of vechtkunst/ schermkunst.  

Hij vatte de kunst samen in een Merkvers (rijmvers) waarvan passages en gebruikte termen tot aan de 17e eeuw worden vernoemd en gebruikt door latere meesters. Het is echter goed mogelijk dat ook hij dit merkvers op zijn beurt van oudere, vooralsnog onbekende, meesters had geleerd en dat het dus een nog oudere traditie gaat. Hoe oud deze kunst werkelijk is, is moeilijk te zeggen. Maar de overstap van mondelinge traditie naar schriftelijke weerslag vond in de 14e en 15e eeuw plaats.  latere meesters uit de 15e eeuw zijn begonnen met het opschrijven en uitwerken van Lichtenauer zijn leerrijm in zogenaamde Fechtbucher. 

                                                                   

H.E.M.A. tegenwoordig

Sinds het einde van de 20e eeuw is er een herleving van interesse in de Europese krijgskunsten. Traditionele Europese worstelvormen en zelfverdedigingskunsten krijgen weer grotere bekendheid en populariteit.  Tot heden is er een groeiend aantal clubs en scholen die zich toeleggen op de oude Europese krijgskunsten. 
Met name de Middeleeuwse zwaardvechtkunst is het populairst. De afgelopen 15 jaar zijn er in Nederland zo'n 9 scholen opgericht met ruim 20 locaties waar deze kunst wordt beoefend en overgedragen. Sommige groepen legen zich toe op ongewapend vechten of rapier, andere op messer. De meest populaire vorm van zwaardvechtkunst binnen H.E.M.A. is het vechten met het langzwaard. Veruit de meeste scholen geven les en organiseren toernooien voor dit wapen. De meeste scholen echter geven vaak ook cursussen in de andere middeleeuwse wapens. De afgelopen jaren ziet men op toernooien ook zwaard & beukelaar, messer en rapier in de competitie. 

 

H.E.M.A. als sport

HEMA is de afgelopen jaren sterk aan populariteit aan het toenemen. Met name de zwaardvechtkunst uit de late middeleeuwen kent een groeiend aantal scholen en verenigingen. De meeste grote H.E.M.A. evenementen zijn dan vaak ook een combinatie van workshops , demonstratie en toernooien, met de nadruk op het Middeleeuwse langzwaard. De Zwaarkring richt zich met name op de zwaardvechtkunst van het langzwaard. Dit wordt afgewisseld met andere wapens zoals; Messer, zwaard & beukelaar, stafwapens en worstelen/ dolkvechten. 

 

In onze lessen wordt onderricht gegeven in de krijgskunst. Een onderdeel van de lessen zijn gericht op technieken en beweging afgewisseld met contact oefeningen en sparren. Met de juiste beschermende uitrusting en trainingswapens kan men veilig, potentieel dodelijke, technieken oefenen. 


Tegenwoordig zijn er landelijke en internationale toernooien waar deelnemers tegen elkaar ten strijde trekken. Een groep leerlingen en instructeurs van de zwaarkring nemen hier regelmatig aan deel.
Net als bij het moderne sportschemen is hier het doel om de tegenstander te raken zonder zelf geraakt te worden. Echter, men mag ook worstelingen, klemmen en ontwapeningen gebruiken en zo kan men punten scoren met een slag, steek, snede, of worsteling. 


Tijdens het gevecht draagt een deelnemer een speciale beschermende uitrusting. Als wapen gebruikt men een zogenaamde Feder: een replica van laat middeleeuwse oefenzwaarden die bot zijn en flexibel zijn in de punt. Hiervan zijn, zowel tweehandige als eenhandige varianten.