Algemene voorwaarden

Om deel te kunnen nemen aan de trainingen, lessen en evenementen van de zwaardkring moet men voldoen aan de volgende algemene voorwaarden.

 1. Deelname van de lessen bij de Zwaardkring is mogelijk vanaf 16 jaar Voor mensen onder de 18 is de toestemming van ouders/ verzorgers/ voogd verplicht. Jeugd jonger dan 16 kan alleen mee trainen met expliciete goedkeuring van de instructeur die de lessen op locatie verzorgd en begeleid. Er zijn geen jeugdgroepen en men moet fysiek en mentaal in staat zijn met volwassenen mee te kunnen trainen. De instructeur heeft hierin het laatste woord.
 2. Tijdens de trainingen is sportkleding en indoorsportschoenen verplicht. Voor zowel mannen als vrouwen is het dragen van een Tok/ toque verplicht.
 3. Beginners kunnen gebruik maken van oefenmateriaal van de Zwaardkring. Na een half jaar moet men verplicht de volgende zaken hebben aangeschaft:
  - Beschermende handschoenen (lichte of zware wedstrijdhandschoenen)
  - Schermmasker met achterhoofdbescherming.
  Deze materialen moeten door de instructeur(s) worden goedgekeurd. We kunnen je helpen met advies over aanschaf van materiaal.
 4. Deelname aan de lessen/ trainingen geschied geheel op eigen risico. Een eigen WA- verzekering wordt, naast een goede ziektekostenverzekering, geadviseerd. 
 5. Individuele beoefenaars van H.E.M.A. worden automatisch lid van de Nederlandse H.E.M.A. bond wanneer zij zich inschrijven bij een bij de bond aangesloten vereniging zoals de Zwaardkring. Dit is onderdeel van je inschrijfformulier.
 6. Het lesgeld wordt maandelijks geïncasseerd. Bij een betalingsachterstand van 3 maanden of meer volgt een lesontzegging. Het lesjaar bestaat uit 12 maanden dit is inclusief vakanties en feestdagen. 
 7. Opzeggen van lidmaatschap gebeurt schriftelijk via het secretariaat: info@zwaardkring.nl gericht tot de secretaris. De opzegtermijn is 1 maand.
 8. Bij langdurige afwezigheid van 3 maanden of meer kan tijdelijk de incasso worden opgeschort.  Hierover moet de penningmeester op de hoogte worden gebracht: info@zwaardkring.nl gericht tot de penningmeester. Na de afgesproken afwezigheid gaat de incasso weer verder. 
 9. Wijzigingen van adres, e-mail, telefoon dienen tijdig en schriftelijk aan het secretariaat te worden doorgegeven: info@zwaardkring.nl gericht tot de secretaris.
 10. Men is verplicht het secretariaat en de instructeur(s) (info@zwaardkring.nl) tijdig op de hoogte te stellen van lichamelijke en geestelijke handicaps, beperkingen, medische aandoeningen, medicijngebruik dan wel blessures die de lessen, trainingen, en mede studenten, instructeurs en de eigen persoon in gevaar kunnen brengen.
 11. Het is verboden deel te nemen aan de trainingen / lessen onder invloed van alcohol of geestverruimende middelen / drugs/ medicijnen. Bij een vermoeden hierover door de instructeur, terecht of onterecht, volgt een lesontzegging. 
 12. Stichting De Zwaardkring tolereert tijdens zijn lessen geen discriminatie, racisme, (seksuele) intimidatie en zinloos geweld. Mochten instructeurs deze zaken of aanzetten hiertoe constateren, dan volgt direct een lesontzegging en nemen wij contact op met de toepasselijke autoriteiten.

Lees ook het lesreglement over wat er van jou verwacht wordt tijdens de lessen en trainingen.