Zwaarden en de wetgeving

Wat is een zwaard? Wat mag wel en wat mag niet?  Heb ik een vergunning nodig? Het zijn veelgestelde vragen die mensen terecht stellen als ze met deze krijgskunst en sport willen beginnen

Wat zegt de wet nu eigenlijk?

De wapenwet kent verschillende categorieën wapens. Messen en zwaarden, de zogenaamde blanke wapens vallen onder categorie IV. In deze categorie vallen onder andere ook windbuksen en kruisbogen (voetboog).
De website van het ministerie van justitie justis.nl geeft meer uitleg:
https://justis.nl/producten/wet-wapens-en-munitie/welke-soorten-wapens-zijn-verboden

Metalen zwaarden

Degens, sabels, zwaarden vallen onder andere onder artikel 2, eerste lid, categorie IV, onder 2 van de wapenwet, ongeacht of het decoratieve of functionele zwaarden zijn.

Deze wapens mogen vrij voorhanden worden gehouden, mits u 18 jaar of ouder bent. Uit artikel 26 lid 5 van WWM blijkt namelijk dat het voorhanden hebben van een wapen van categorie IV door personen die de leeftijd van 18 jaren nog niet hebben bereikt, verboden is. Dergelijke wapens mogen echter niet op de openbare weg gedragen worden. Het is dus raadzaam om bijvoorbeeld een zwaard of feder niet onverpakt op een fiets te vervoeren. Om deze wapens te mogen gebruiken op voor publiek toegankelijke plaatsen (bijvoorbeeld bij sportbeoefening) is schriftelijke toestemming van de politie nodig. Hiervoor moet er een vergunning (verlof) worden aangevraagd bij de korpschef van uw politieregio.

Het is wel toegestaan een zwaard over de weg te vervoeren. Er is een verschil tussen vervoeren en dragen. Zwaarden, maar ook degens en sabels vallen onder artikel 2, eerste lid, categorie IV, onder 2, van de WWM. Wapens die vallen onder categorie IV mogen alleen worden vervoerd en niet gedragen. De vervoerder moet er dus voor zorgen dat het wapen voldoende verpakt is, anders loopt hij het risico om een boete te ontvangen.

Houten en kunststof zwaarden

In de wapenwet artikel 2, eerste lid, categorie IV staat ook:

Sub 6: bij regeling van Onze Minister aangewezen voorwerpen die geschikt zijn om daarmee personen ernstig lichamelijk letsel toe te brengen.
Sub 7: Voorwerpen waarvan, gelet op hun aard of de omstandigheden waaronder zij worden aangetroffen, redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij voor geen ander doel zijn bestemd dan om letsel aan personen toe te brengen of te dreigen en die niet onder een van de andere categorieën vallen.
Kortom, een zenuwachtige en/of onwillige agent kan hiermee zelfs een licht houten oefenzwaardje of een blikken opvouwzwaard opvatten als een wapen en je meenemen naar het bureau.
In het verleden zijn er wel vaker mensen aangehouden die met een houten zwaard in een park oefenden terwijl mensen met hockeystick in het park vaak geen problemen ervaren. Het is dus voor een groot deel beeldvorming en vermeende dreiging of gevoel van onveiligheid dat hier een grote rol speelt. Kinderen die riddertje spelen in het park

Wat zegt de politie?

Een Ambtenaar van ‘Bijzondere Wetten’ van het hoofdbureau van de politie in Tilburg gaf de volgende conclusies en tips:

  • Het bezitten van zwaarden (ook scherpe) is voor volwassenen helemaal legaal.
  • Het vervoeren, mits goed verpakt, is helemaal toegestaan. Dit houd in dat het zwaard of de zwaardsimulator niet herkenbaar mag zijn als zodanig en dat men een 3 tal handelingen moet verrichten voordat je ter hand kan nemen. Dus in een tas of foedraal, dicht met clips of rits en op de rug. 
  • Een minderjarige mag geen blanke wapens in handen hebben, tenzij een sportschool daar toestemming voor heeft gekregen (aan te vragen bij de korpschef).
  • Het dragen, demonstreren en gebruik van zwaarden (ook scherpe) op voor publiek niet toegankelijke plaatsen is zonder meer toegestaan. Dat betekent bijvoorbeeld thuis, in een oefenzaal, in besloten kring en in je tuin is er geen enkel probleem. Een vreemde situatie is dat een weiland, al dan niet met een hek erom heen, als een voor publiek toegankelijke plaats wordt beschouwd. Een tuin, waar geen hek omheen zit, is niet voor publiek toegankelijk. In een weiland mag je dus niet zomaar met een zwaard zwaaien, in eigen tuin wel, maar dan kun je zeker verwachten dat buren en voorbijgangers de politie bellen, dus waarom zou je? 
  • Bij publieke demonstraties is een vergunning verplicht, zeker wanneer je met een scherp zwaard iets demonstreert. De rechercheur raadt aan om zelfs met sierzwaarden, metalen maar ook houten (zie hierboven), een vergunning aan te vragen. Ook een hek om de demonstratieplek raadt hij ten strengste aan.  Je kunt dus het beste het zekere voor het onzekere nemen. Beter wat papierwerk dan uren op een politiebureau te zitten en je zwaard kwijt zijn. Ook al ben je volgens de wet niet verkeerd bezig.
  • Als laatste gaf hij aan dat wanneer je in blanke wapens handelt, ze voor anderen verandert (bijvoorbeeld slijpen) of ze zelf maakt om te verkopen, je een erkenning (soort vergunning) moet krijgen. Die is dan 5 jaar geldig. Je hoort dan een registratie te maken wat en aan wie je het wapen verkoopt.