Lesregelement 

 

  1. Respecteer de instructeur: Respecteer de instructies van de instructeur en lesassistenten. Deze dienen altijd te worden opgevolgd. Ga niet op eigen houtje andere dingen doen dan de bedoeling is. De trainingen en lessen zijn geen vrije trainingen. 
  2. Respecteer elkaar: Wij verwachten dat men respectvol omgaat met alle deelnemers van de les / training. zowel medestudenten als instructeurs en gasten of introducés. Help elkaar leren en corrigeer elkaar waar nodig. Tijdens oefeningen ben je elkaars partner, niet de tegenstander of vijand. De instructeurs zien erop toe dat iedereen in een veilige omgeving kan trainen. Leren mag, fouten maken is daar een onderdeel van. In onze school is er geen plaats voor discriminatie, racisme, (seksuele) intimidatie en zinloos geweld. Mochten wij dit constateren, dan volgt direct een lesontzegging.
  3. Respecteer het materiaal: We gaan respectvol om met materiaal en trainingsattributen. Zij vertegenwoordigen dodelijke wapens en noodzakelijke bescherming. De uitrusting moet als zodanig worden gerespecteerd. Ze worden enkel ter hand genomen om te trainen en worden na afloop netjes opgeborgen of veilig terzijde gelegd. 
  4. Respecteer het bezit van anderen: Als je spullen leent van de Zwaardkring, of medestudenten, ga er dan netjes en respectvol mee om. Ruim materiaal na gebruik netjes op. Als je van medestudenten leent wees dan bereid beschadigde materialen te vergoeden. 
  5. Respecteer jezelf: Lichamelijke verzorging; nagels geknipt, lang haar in een staart of vlecht. geen kettingen, armbanden of oorbellen aan tijdens de les. Ook grote decoratieve ringen zijn niet wenselijk of toegestaan. Denk ook aan body piercings die kunnen uit/ afscheuren. Tape deze afdoende af of doe ze uit.  
  6. Het dragen van sportkleding en zaalschoenen is tijdens de lessen verplicht. Hier hoort ook een toque bij.
  7. Als je tijdens de les geblesseerd raakt of onwel wordt, geef dit dan tijdig aan bij de instructeur
  8. Als je een ziekte, lichamelijke of geestelijke afwijking of handicap hebt die de les kan beïnvloeden, meld je dit aan de instructeur. 
  9. Als je een bepaalde oefening niet kunt doen door een beperking, geef dit tijdelijk aan bij je instructeur. Eventueel kan een aangepaste oefening worden gegeven.