Agenda

  • Welkom
  • Vaststellen agenda
  • Notulen afgelopen ALV
  • Jaarplan 2023-2024
  • Begroting 2023-2024
  • Commissies
  • Rondvraag
  • WVTTK

Jaarplan 2023-2024
Word – 41,0 KB 81 downloads
Financieel Overzicht 2023 2024
Excel – 23,4 KB 67 downloads

Notulen ALV 2022
Word – 38,2 KB 112 downloads