Regelement 

De Uitrustingsvereisten

 

Bescherming:

 • Degelijk schermmasker met achterhoofdbescherming en overlay. Het masker mag geen extreme beschadigingen of deuken bevatten
 • Throat guard
 • Schermjas met voldoende bescherming aan de voorzijde/keel. De jas moet overlappend zijn aan de voorzijde, en over het gehele oppervlak voldoende bescherming bieden
 • Elleboogbescherming
 • Kniebescherming met voldoende bescherming aan de zijkant van de knieën
 • Scheenbescherming
 • Toque (voor de heren verplicht, voor de dames aan te raden)
 • Handschoenen die geschikt zijn voor langzwaard sparren (bv Sparring gloves). Red dragon, lacrosse of soortgelijke handschoenen zijn NIET toegestaan, tenzij aangepast tegen steken. Dit zal door de toernooileiding worden bepaald.
 • Onderarm bescherming (tenzij deze al door de handschoenen wordt geleverd)
 • Borstplaat (optioneel)
 • Er mag geen blote huid zichtbaar zijn. Dit houdt in dat bv de kuiten ook bedekt moeten zijn dmv lange broek of kousen en bij open handschoenen dient een binnenhandschoen gedragen te worden.

 

Wapen:

Het toernooi wordt gevochten met Feders. Voor ieders veiligheid zijn blunts ( botte, weinig of  onbuigzame wapensimulatoren zoals bij re-enactment worden gebruikt ) zijn niet toegestaan.

Het wapen dient geen ernstige beschadigingen (bramen of scheuren) te bevatten en moet voldoende buigzaam zijn met een afgeronde of brede punt.

Alle wapens worden net als de rest van de uitrusting onderworpen aan een zogenaamde "Gear check" aan het begin van het evenement. 

wordt je wapen daar afgekeurd dan dien je een vervangend wapen te zoeken. 

Toernooi structuur en regels

 

Het toernooi zal bestaan uit 2 poulerondes, eliminatierondes en uiteindelijk de finales.

Het aantal poules en het aantal vechters per poule zal afhangen van het aantal deelnemers. 

In de poulerondes zijn punten (matchpoints) te verdienen;

 • 2 punten voor ieder gewonnen gevecht
 • 1 punt voor een gelijkspel
 • 0 punten voor ieder verloren gevecht

Uiteindelijk zullen per poule de 2 of 3 (afhankelijk van de grootte van de poule) vechters met het hoogst aantal punten doorgaan naar de eliminatierondes.

 

Elk gevecht zal bestaan uit 3 minuten. Tijdens deze 3 minuten zal na iedere exchange waarbij punten gescoord zijn het gevecht stil worden gelegd zodat de punten bepaald kunnen worden (de tijd loopt hierbij door tenzij de scheidsrechter om een time out vraagt). Na het vaststellen van de punten wordt het gevecht vervolgd.

Er geldt een cap van 10 punten. Indien één van de vechters voor het eind van de 3 minuten 10 punten gescoord heeft, is het gevecht afgelopen.

 

De finales bestaan uit 2 rondes van 3 minuten. Tussen deze 2 rondes zitten 2 minuten rust. Tijdens de finales loopt de score van ronde 1 door tijdens ronde 2. Er geldt dan geen cap.

 

Scoring:

 • Slag naar het hoofd of de romp: 2 punten
 • Slag naar de armen of benen: 1 punt
 • Steek naar romp of hoofd: 2 punten
 • Pommelstoot (deze mag ALLEEN uitgedeeld worden naar de VOORzijde van het masker) 1 punt
 • Succesvolle ontwapening (tegenstander heeft geen handen meer aan het wapen en de vechter is ofwel buiten bereik gestapt, ofwel met de intentie en in de gelegenheid om de tegenstander te slaan/steken): 2 punten
 • Éénhandige slagen: 1 punt, Tenzij;
 • Éénhandige slagen na ontwapening of met het controleren van het wapen van de tegenstander met de vrije hand: 2 punten
 • Halfzwaardtechnieken zijn toegestaan en scoren naar lichaamsdeel
 • Dominantie: 2 punten

 

Slagen met de crossguard zijn ten alle tijden NIET toegestaan.

 

Dubbel hits:

Om ervoor te zorgen dat iedereen zich goed blijft verdedigen en tijdens het vechten daadwerkelijk reageert op te tegenstander, zullen dubbel hits niets gescoord worden.

 

After blows:

Een afterblow zal afgetrokken worden van het aantal punten van de tegenstander en zijn geen punten mee te verdienen. Dit betekent dat wanneer de aanvaller 2 punten scoort door een slag naar het hoofd, en de verdediger daarbij de arm van de aanvaller weet te raken, de aanvaller maar 1 punt zal krijgen.

 

Verboden doelen:

In het kader van veiligheid zijn enkele doelen niet toegestaan en zullen dus ook geen punten mee gescoord worden. Dit geldt voor de volgende regio’s:

 • Kruis
 • Achterzijde van het hoofd/lichaam
 • De wervelkolom
 • Voeten (deze zijn doorgaans niet beschermd)

Bij het slaan of steken naar 1 van bovenstaande doelen zal een waarschuwing volgen.

 

Waarschuwingen:

Bij het niet navolgen van de regels kan de scheidsrechter de vechter een waarschuwing geven. Een vechter mag 2 waarschuwingen op zijn naam hebben staan, bij de 3e of meer waarschuwingen kunnen er sancties uitgedeeld worden. Afhankelijk van de ernst van de overtreding kan dit zijn:

 • Het gevecht wordt automatisch gewonnen door de tegenpartij
 • Verlies van matchpoints
 • Bij ernstige overtreding kan de vechter uit het toernooi verwijderd worden

 

Waarschuwingen kan mijn krijgen bij oa de volgende overtredingen:

 • Slaan of steken naar een verboden doel
 • Het met een verboden doel naar de tegenstander toedraaien (in het gevecht de rug toekeren)
 • Het slaan naar/op de vloer
 • Ongecontroleerd en onnodig hard slaan
 • Doorvechten nadat de scheidsrechter stop roept
 • Niet opvolgen van instructies door organisatie of scheidsrechter
 • Respectloos gedrag naar de tegenstander(s) of overige aanwezigen

 

Coaching:

Iedere vechter mag tijdens het gevecht gecoached worden. Dit is echter geen verplichting.

De coach staat (of zit op de hurken) in de hoek van de vechter. Wanneer de vechter na een exchange terugkeert naar zijn/haar hoek mag de coach deze aanwijzingen of tips geven.

Indien de coach tijdens het gevecht ziet dat er iets mankeert aan de uitrusting van de vechter (losse veters, uitrusting die los/scheef zit) mag deze in het kader van veiligheid om een time out verzoeken.

 

De coach mag echter niet langs de lijn lopen (storend voor de jury) en ook het tijdens het vechten toeroepen/schreeuwen van tips en adviezen is niet toegestaan.

 

Gaming

Interpreteren en toepassen van de regels zodat je makkelijker kunt winnen tegen de geest van de kunst in. Als je mazen in de regel set ziet of denkt dat de regels bepaalde gevaarlijke, onzinnige en ongewenste acties bevorderen, laat deze dan achter wegen! Stel ons ervan op de hoogte!

 

Uitrustingsvereisten

Voor ieders veiligheid zal voor aanvang van het toernooi een gearcheck plaats vinden. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar uitrusting en dient voorafgaand aan het toernooi zorg te hebben gedragen aan de juiste uitrusting.

Er zal zeer beperkt leenmateriaal beschikbaar zijn. Dit komt uit de verschillende trainingslocaties, dus het is aan te raden om dit van tevoren met de eigen trainer te regelen.