De Kosten

Deelname aan de wapenpas

25 euro Per persoon voor HEFFAC leden en leden van de HEMA-bond Nederland. 

30 euro per persoon voor overigen.

 

Over te maken op:

NL51RABO0162463952

Ter name van De Zwaardkring

onder vermelding van:

  • " deelname Wapenpas"
  • Volledige voor en achternaam